PREINSCRIPCIÓ

Omple el formulari i contactarem amb tu per a que puguis formar part del Banc del Temps de Calonge i Sant Antoni.

Si vols ser part del grup de persones que impulsen i fan bategar el Banc del Temps, posa’t en contacte amb nosaltres a bancdeltemps@calongeisantantoni.cat

  Dades personals

  Quins serveis t’agradaria oferir?

  Quins serveis necessites?

  T’agradaria formar part d’algun dels cercles de treball?

  Vull rebre informació del Banc del Temps de Calonge i Sant Antoni a través del:

  Política de privacitat

  D’acord amb el que estableix la normativa de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni per a la gestió de la vostra sol·licitud de participació al Banc del Temps i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part de la gestió d’expedient i arxiu de l’Ajuntament.

  Les dades no s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.
  Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit, per qualsevol canal, dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Plaça de la Concòrdia 7, 17251 Girona o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

  Per a mes informació podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.calonge.cat/politica-privacitat. i el nostre manual d'usos a https://www.calonge.cat/politica-privacitat.

  Política de tractament de dades personals del Banc del Temps

  D’acord amb el que estableix la normativa de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)), l’informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni per a la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des del projecte del Banc del Temps amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones membres. i un cop donada resposta seran conservades per obligació legal com a part de la gestió d’expedient i arxiu de l’Ajuntament.

  Les vostres dades personals corresponents a Nom d’usuari, telèfon i/o correu electrònic seran publicades a la pàgina web del Banc del Temps (https://bancdeltemps.calongeisantantoni.cat) i seran accessibles per la resta de persones usuàries del Banc del Temps. Llevat d’aquesta comunicació de dades personals no es portarà cap altre comunicació a tercers sense el vostre consentiment o excepte que una norma legal ho autoritzi.

  Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit, per qualsevol canal, dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Plaça de la Concòrdia 7, 17251 Girona o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament.
  Per a mes informació podeu consultar la nostra política de privacitat a https://www.calonge.cat/politica-privacitat.

  Compromís de confidencialitat respecte les dades de les persones usuàries del Banc del Temps

  La condició de persona usuària del Banc del Temps implica l’accés a les dades personals de la resta de persones que en formin part, la utilització de les dades personals d’aquestes persones usuàries s’ha de limitar a aquelles accions relacionades amb el Banc del Temps. Qualsevol ús diferent d’aquestes dades personals serà sota la seva responsabilitat.